Bezoeker: Dat is iemand die de site opent in zijn browser.

Unieke bezoeker: Dit wordt bepaald aan de hand van het unieke ID van de bezoeker. Bij het aantal unieke bezoekers per maand kijken we naar het aantal verschillende unieke ID's in die maand. Dat is dus geen optelsom van het aantal unieke bezoekers per dag.

Unieke bezoekers totaal: Bij iedere nieuwe bezoeker die de site opent wordt een uniek ID-nummer in een cookie opgeslagen. Bij het aantal unieke bezoekers per maand nemen we de som van het aantal verschillende ID-nummers in die maand. Dat is dus geen optelsom van het aantal unieke bezoekers per dag.

Luisteraar: Is een bezoeker die tijdens het bezoek op een logo van een radiozender klikt.

Unieke luisteraars deze maand: Dat is het totaal van de luisteraars met een unieke ID.

Deelnemers deze maand: Iemand die onze enquete ooit heeft ingevuld (ookwel panellid genoemd) en die maand minimaal 1 radiostation heeft beluisterd.

Deelnemers totaal: Het totale aantal bezoekers die ooit een enquete heeft ingevuld. Ofwel de totale potentiele panelgrootte.

Gemiddelde luisterduur: Deze wordt bepaald door aantal gemeten luistersessies te middelen. Wij tellen momenteel alleen luistersessies mee die minimaal 10 seconden duren. Dit omdat als een streamingserver het niet doet er heel veel geklikt wordt zonder dat de stream geopend wordt (wij tellen een luisteraar dan wel maar de streamingserver niet). Ook moet de luistersessie een start (klik op een radiostationlogo) en een eind hebben. Als de browser op computer opeens wordt afgesloten krijgen we geen eindtijd door en kunnen we die luistersessie dus niet meenemen.

Totale Luisterduur: Het optellen van de duur van alle gemeten luistersessie's. Dit leidt tot een onderschatting van het totale aantal minuten/uren wat is geluisterd naar het radiostation via Nederland.FM . Die onderschatting vindt plaats doordat iemand op een radiostation logo klikt (start sessie) en na verloop van tijd opeens de computer of browser uitzet waardoor geen eindtijd van de sessie wordt gerapporteerd in de database. Hierdoor kunnen we die sessie niet meenemen ondanks dat er wel luisterminuten van die zender zijn geweest.

Opleidingsniveau: Hiermee wordt het het hoogst behaalde diploma bedoeld van de voornaamste verantwoordelijke voor het gezinsinkomen.

 • zonder diploma en lager onderwijs 10
 • lager secundair onderwijs, algemeen (3 eerste jaren) 35
 • lager secundair onderwijs, technisch, artistiek of beroeps (3 eerste jaren) 25
 • hoger secundair onderwijs, algemeen (3 laatste jaren) 50
 • hoger secundair onderwijs, technisch (3 laatste jaren) 45
 • hoger secundair onderwijs, artistiek (3 laatste jaren) 45
 • hoger secundair onderwijs, beroeps (3 laatste jaren) 40
 • postsecundair, niet hoger onderwijs 65
 • hoger niet-universitair van het korte type 75
 • hoger niet-universitair van het lange type 80
 • hoger universitair onderwijs 85
 • hoger universitair onderwijs met aanvullend diploma 90
 • doctoraat met thesis 100

Huidig beroep: Hiermee wordt het beroep bedoeld van de de voornaamste verantwoordelijke voor het gezinsinkomen?

- Zelfstandige
 • Landbouwer (klein) - 15 ha 40
 • Landbouwer (groot) 15 ha en meer 50
 • Ambachtsman, handelaar met 5 werknemers of minder 70
 • Industrieel, groothandelaar met 6 werknemers of meer 90
 • Vrij beroep 100
- Bediende (openbare of privé-sector)
 • Lid van de algemene directie, hoger kaderlid verantwoordelijk voor 5 werknemers of minder 80
 • Lid van de algemene directie, hoger kaderlid verantwoordelijk voor 6 tot 10 werknemers 90
 • Lid van de algemene directie, hoger kaderlid verantwoordelijk voor 11 werknemers of meer 100
 • Middenkader, verantwoordelijk voor 5 werknemers of minder 70
 • Middenkader, verantwoordelijk voor 6 werknemers of meer 75
 • Andere bediende die hoofdzakelijk kantoorwerk uitvoert (vb. secretaresses, assistenten,..) 65
 • Andere bediende die geen kantoorwerk uitvoert (verpleegsters, onderwijzers, politiemannen,..) 60
- Arbeider (openbare of privé-sector)
 • Geschoold arbeider 50
 • Niet-geschoold arbeider 25
- Geen beroepsactiviteit
 • In prepensioen 75% van het gewicht van het laatst uitgevoerde beroep
 • Gepensioneerde 60% van het gewicht van het laatst uitgevoerde beroep
 • Scholier/Student / in opleiding 10
 • Huisman of huisvrouw 10
 • Werkloos 60% van het gewicht van het laatst uitgevoerde beroep
 • Arbeidsongeschikt 10
 • Andere 50

Iemand die een diploma lagere school heeft behaald en die als politieman werkt, krijgt dus een waarde van 10 x 60 = 600 punten, een gepensioneerd advocaat een waarde van 85 x 100 x 0,60 = 5 100 punten. Alle respondenten worden gerangschikt in dalende orde vooraleer ze in 8 ongeveer gelijke groepen worden onderverdeeld.

De sociale groepen / PMP klasse

De bepaling van de sociale groepen gebeurt op basis van een ratio berekend op het beroep van de voornaamste verantwoordelijke voor het gezinsinkomen en zijn opleidingsniveau. Voor de opdeling in acht ongeveer gelijke groepen werd dezelfde indeling gebruikt als de PMP studie 2006. De groep die overeenstemt met het gebied van de hoogste waarden (en bijgevolg het hoogste professionele en/of opleidingsniveau) wordt “groep 1” genoemd terwijl groep 8 de groep is die overeenstemt met de laagste waarden.

- Toekennen van de punten

In de tabel hierboven vindt u de waarden die worden toegekend voor elk van de onderdelen van het opleidingsniveau en het professionele niveau van de voornaamste verantwoordelijke van het inkomen.

Hieronder staan de klassengrenzen zoals die gehanteerd werden in de PMP 2006.

GroepGrenswaarden Metriprofil
Groep 15400 - 10000
Groep 24143,75 - 5250
Groep 32812,50 - 4080
Groep 42250 - 2800
Groep 51500 - 2193,75
Groep 6800 - 1470
Groep 7350 - 750
Groep 860 - 300

 

Nielsen Regio`s

De Brusselse agglomeratie volgens de Nielsen-definitie stemt niet overeen met de NIS-definitie, maar met een definitie die courant in de marketing wordt gebruikt. Op verzoek van de markt is de regio Nielsen III opgesplitst in een Nederlandstalig en een Franstalig gedeelte. Het gebruikte criterium hierbij is de taal die de ondervraagde persoon gewoonlijk thuis spreekt.

De Nielsen-regio`s stemmen overeen met de volgende grondgebieden:

REGIO IDe provincies Oost - en West-Vlaanderen
REGIO IIDe provincies Antwerpen en Limburg;
de provincie Vlaams-Brabant met uitzondering
van de Brusselse agglomeratie (30 gemeenten)
REGIO III De Brusselse agglomeratie (30 gemeenten)
REGIO IVDe provincies Henegouwen en Waals-Brabant (arrondissement Nijvel)
REGIO VDe provincies Luik, Namen en Luxemburg